ForsidenSamfunn og politikk> Militærvesenet

57 nettsider i denne kategorien, nye 0 , oppdaterte 0 .
   
Emner
Heimevernet [24]
Hæren [20]
Luftforsvaret [8]
Organisasjoner [2]
Sjøforsvaret [6]
Tidsskrifter [12]
Utenlandstjeneste [17]
Verneplikt [1]
Øvelser [0]

 
Atomvåpenets historie
Prosjektoppgave laget av Vegeir, Mats og Arild.
 
Balder
Magasin for militærnektere.
 
Befalsskolen for Hærens Samband
BSHS ligger i Jørstadmoen leir et steinkast fra Lillehammer sentrum. Skolen utdanner lagførere innen hærens sambands mangfoldige ansvarsområder.
 
ByPass
Et voldsforebyggende prosjekt for sivile vernepliktige i Oslo.
 
Den lange veien hjem
Boken handler ikke om krig, men hva krigen gjør med et menneskesinn. Boken beskriver post-traumatiske stresslidelser hos en MP-korporal fra Libanon.
 
Det norske forsvarets offisielle sider!
Her finner du en oversikt med alle forsvarsgrener i Norge!
 
Eriksen, Ulf K
Personlig side med informasjon om fredsarbeid og miltærnekting.
 
Forsvarets boligtjeneste (FBOT)
Forsvarets boligtjeneste er en fellesinstitusjon underlagt Forsvarsdepartementet (FD) og er Forsvarets kontroll- og rådgivningsorgan i boligsaker.
 
Forsvarets etterretningstjeneste (FO/E)
Står for innsamling, analyse og systematisering av etterretningsmateriale. FO/E har ingen mål innen landets grenser, og utgjør sammen med Politiets Overvåkningstjeneste (POT) og Sikkerhetsstaben (FO/S) de hemmelige tjenestene.
 
Forsvarets fjernundervisning (FFU)
FFU skal Bringe kompetanse ut til Forsvarets personell samt ivareta og markedsføre Forsvarets utdanningstilbud på fjernundervisning.
 
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
FFI har til formål å drive forskning og utvikling for Forsvarets behov. FFI skal være Forsvarets politiske og militære ledelses rådgiver i faglige spørsmål innenfor instituttets arbeidsområde.
 
Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole (NIH/F)
Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole er Forsvaret sitt kompetansesenter på fagområdet fysisk fostring.
 
Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole (NIH/F)
Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole er Forsvarets kompetansesenter på fagområdet fysisk fostring. Gjennom forskning og fagutvikling, utdanning og kursvirksomhet skal Forsvaret sørge for at virksomheten på denne sektor drives på et kvalitativt
 
Forsvarets lederutdanning
Informasjon om flygerutdanning, befalsutdanning og lignende i forsvarets regi.
 
Forsvarets logistikkorganisasjon.
Materiellforvaltning er en tung del av Forsvarets virksomhet.
 
Forsvarets lærlingeordning.
Forsvaret tilbyr lærlingeplasser innen utallige fagfelt som kan kombineres med avtjening av militær førstegangstjeneste.
 
Forsvarets overkommando (FO)
FO har sitt hovedkvarter på Huseby og ledes av Stabssjefen som også er Forsvarssjefens stedfortreder og nestkommanderende i Forsvaret.
 
Forsvarets overkommando.
Forsvarets overkommando (FO) er Forsvarssjefens apparat for å planlegge og styre virksomheten i Forsvaret.
 
Forsvarets rekrutterings- og mediesenter (FRM)
Ansvarlig for produksjon av Forsvarets Forum og annen informasjon om forsvaret.
 
Forsvarets stabsskole (FSTS)
Stabsskolen tilbyr landets høyeste, fagmilitære utdanning, som kvalifiserer for tjeneste i ledende stillinger i Forsvaret og ved internasjonale avdelinger.
 
Forsvarets utdanningsnett (FUN)
FUN gir personell og ansatte i forsvaret muligheten til å benytte nettbasert undervisning på lavere og høyere nivå. Ivareta og markedsfører Forsvarets utdanningstilbud på fjernundervisning.
 
Forsvarskommandoen Nord-Norge
Her finner du en oversikt over hva Forsvarskommandoen Nord-Norge driver med.
 
Forsvarskommandoen Sør-Norge
Info om hva Forsvarskommandoen Sør-Norgedriver med!
 
Forsvarsnett
Det norske forsvars offisielle informasjonstjener og et godt utgangspunkt for informasjon om forsvaret.
 
Fredsstyrke, men ingen fred
Unprofor var FNs største fredsbevarende styrke. Den ble sendt til et sted der det ikke var fred. Slik burde det ikke ha foregått, mener forsker Espen Barth Eide. [Stavanger Aftenblad]
 
Hans Majestet Kongens Gardes Drillkontingent 2000
Velkommen til hjemmesidene for Hans Majestet Kongens Gardes Drillkontingent anno 2000.
 
Informatikkstaben (FO/I)
Informatikkstaben (FO/I) er en av spesialstabene i Forsvarets overkommando, og skal bidra til at Forsvaret har effektive, sikre og integrerte Felles sambands- og informasjonssystemer (FSI) for fred, krise og krig. Dette gjøres ved å planlegge, lede og kon
 
Ingen fulgt opp før 1995
Soldater som var i internasjonal tjeneste før 1995, fikk ikke oppfølging. [Stavanger Aftenblad]
 
Institutt for forsvarsstudier (IFS)
Faglig uavhengig forskning innenfor norsk og internasjonal sikkerhetspolitikk, sivil-militære relasjoner samt transatlantiske studier.
 
Justis- og politidepartementet
Søknadsbehandlende enhet for siviltjenestesaker.
 
Kampanjen Mot Verneplikt
KMV jobber for avskaffelse av verneplikten - både militær- og siviltjeneste. Vi oppfordrer alle til å totalnekte eller på annen måte vise motstand mot verneplikten og militarismen. Vi gir informasjon og veiledning om hvordan man bør/kan gå fram og vi gir
 
Landsdelskommando Nord-Norge
Hovedkvarter med ansvar for våre tre nordligste fylker, samt Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen. Tidligere kjent som Forsvarskommando Nord-Norge.
 
Lommelegen.no: Post-traumatisk stress lidelse
Medisinsk analyse av PTSD.
 
Lovdata: 19.03.1965 §3
Lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner.
 
Luftkrigsskolen (LKSK)
Utdanner ledere i Luftforsvaret, inkludert flygere og navigatører
 
Militærnekter og alenefar fengslet i Norge mars 2001
Les om velferdsstatens behandling av pasifister.
 
Militærnekter-ABC
Informasjon om nekting av militærtjeneste. Rikholdig innhold av skjema, artikler, tips og lignende. Noe utdatert i henhold til lovverk og framgangsmåter for å nekte verneplikten.
 
Milnytt: diskusjonsforum
Hovedsaklig beregnet på befal og medlemmer i Norges Offisersforbund. Lønn og tillegg, forsvarets utvikling og landsmøtevedtak.
 
Natur og ungdom | Mauken - Blåtind
Informasjon fra ungdomsorganisasjonen om skytefeltene i Nord-Norge med fokus på hvordan de virker inn på samiske interesser. Har et stort arkiv av pressemeldinger, artikler, bilder og illustrasjoner, analyser og lignende.
 
Nei til Atomvåpen
Informasjon om organisasjonen og arrangementer. Kontaktinformasjon.
 
Nekt.org
Forum for militærnektere. Diskusjon, artikler og lenker.
 
Nekt.org diskusjonsforum
Forum for militærnektere og om forsvaret generelt.
 
Norge.no: Forsvar
Informasjon om totalforsvaret og de forskjellige etatene som er tilknyttet dette.
 
ODIN: Forsvarsdepartementet
Informasjon og nyheter fra Forsvarsdepartementet.
 
Oppdatering.org
Generell informasjon om førstegangstjenesten i Norge.
 
Pasifistisk studentforening, NTNU
Informasjon for pasifister, sivilarbeidere og andre som ønsker fredlige løsninger på konflikter
 
Sapperbase
Informasjon av, for og om mineryddere. Informasjon om miner og UXO, artikler, diskusjonsforum og bilder fra Afghanistan og Kosovo. Noe informasjon på engelsk.
 
Sikkerhetsstaben (FO/S)
Sikkerhetsstaben er en av spesialstabene i Forsvarets overkommando. Stabens ansvarsområde er - tillegg til Forsvaret - den sivile stats- og kommuneforvaltningen. Leverandører av sikkerhetsgraderte varer eller tjenester til forvaltningen kommer også inne u
 
sivilarbeider.org
Informasjon om silvil verneplikt og militærnekting.
 
Sivilforsvaret
Sivilforsvaret er en statlig og landsdekkende hjelpeorganisasjon med en historie som går over 60 år tilbake i tid. Hele tiden har Sivilforsvarets mål vært å tilby samfunnet og sivilbefolkningen støtte i store og små krisesituasjoner, i krig som i fred.
 
Siviltjenestadministrasjonen Hustad.
Hustad ligger fem mil nord for Molde og administrerer mannskap fra vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.
 
Siviltjenesteadministrasjonen - Dillingøy
Siviltjenesteadministrasjonen - Dillingøy (SAD)administrerer sivile vernepliktige hjemmehørende på Sør- og Østlandet. Dillingøy ligger ved Moss.
 
Søvnløs fra Sarajevo
Aina Holdahl og Gian Kolbjørnsen dro på fredsbevarende oppdrag til Sarajevo. Så brøt krigen ut overalt rundt dem. [Stavanger Aftenblad]
 
Vernepliktsverket (VPV)
Vernepliktsverket har ansvar for alt som har med verneplikt å gjøre for samtlige forsvarsgrener, siviltjeneste og sivilforsvar.
 
Veterannett diskusjonsforum
Tiltrekkes hovedsaklig av veteraner fra internasjonale operasjoner. Store deler av forumet er kun tilgjengelig for de som registrerer seg.
 
Wake Up - Unngå Forsvaret
Informasjon om militærnekting og tips om hvordan du slipper unna militæret.
 
WWW-siden mot et aggressivt militærvesen
Jens Plathes side om nekting av militærtjeneste. Noe utdatert.
 

Registrer en side!


 
Forsiden | Kontakt oss | Siste 50 | POP 50 | Webmaster | | Legg til en side


© Copyright 2000 - 2008