ForsidenSamfunn og politikk> Menneskerettigheter

24 nettsider i denne kategorien, nye 0 , oppdaterte 0 .

 
Akershus Røde Kors hjelpekorps
Fylkesorganisasjonen for hjelpekorps i Akershus. Nyheter, medlemsinformasjon og diskusjonsforum.
 
Amnesty International Norge
Norsk avdeling av en verdensomspennende og medlemsstyrt menneskerettighetsorganisasjon. Med nyheter, aksjoner, lokalgrupper, artikler og informasjon om medlemsskap.
 
Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) med protokoller
Norsk oversettelse utgitt som vedlegg 2 til Ot.prp. nr. 3 (1998-99). Teksten er endret i samsvar med bestemmelsene i protokoll 11, gjeldende fra første november 1998.
 
Den norske Helsingforskomité
Med nyheter, rapporter, pressemeldinger og prosjekter.
 
Det norske menneskerettighetsfond
Fondet ble opprettet i 1988 av private norske organisasjoner for å fremme respekten for og overholdelsen av menneskerettighetene internasjonalt
 
Flyktningerådet
En privat organisasjon som er engasjert i flyktningspørsmål og internasjonalt flyktningarbeid. Med nyheter, prosjekter, publikasjoner og historie.
 
Gruppe 202
I Oslo. Medlemmer, aksjoner og fangesak.
 
Gruppe 235 Lyngdal
Møter og kontaktinformasjon.
 
Gruppe 87
I Oslo. Med informasjon om sakene de jobber med.
 
Hand 2 Hand
En bistandsorganisasjon som ønsker å gi nordmenn muligheten til å gi befolkningen i Romania og Albania hjelp til selvhjelp.
 
Helsearbeidergruppen i Bergen
Med informasjon om brevskrivingsaksjoner i saker med medisinske momenter.
 
Kragerø Røde Kors
Om kurs, møter, radiobingo og førstehjelp.
 
Landsforeningen for voldsofre
Med formål å hjelpe og støtte de som har blitt utsatt for og skadet av vold. Driver hjelpetelefon og voldsoffermottak. Med informasjon om aktiviteter og hvordan man søker om erstatning.
 
Menneskerettigheter.no
Med nyheter, bakgrunnstoff, artikler, traktater, erklæringer og konvensjoner.
 
Nesodden lag
Med kontaktinformasjon.
 
Norges Røde Kors
Informasjon om organisasjonen, avdelinger og distrikskontor. Stillingsutlysninger og pressemeldinger.
 
Norsk Folkehjelp
En humanitær hjelpeorganisasjon som driver med aktiviteter fra sanitets- og redningstjeneste lokalt til solidaritets- og brobyggingsarbeid internasjonalt.
 
Porsgrunn Røde Kors
Om hjelpekorpset, besøkstjenesten og ungdomsgruppa.
 
Prosjekt Kaliningrad
Privat stiftelse med bistand til trengende institusjoner for vanskeligstilte barn i Russland. Drives på frivillig basis, med støtte fra bedrifter og privatpersoner. Informasjon om stiftelsen og prosjekter.
 
Raftostiftelsen
Norsk menneskerettighetsorganisasjon opprettet i takknemlighet over professor Thorolf Raftos virke. Hvert år deler stiftelsen ut Raftoprisen.
 
Redd Barna Våre
Forum mot en forfeilet familiepolitikk som gir overgrep mot familien. Nettsted for barnevernsoffer.
 
Sosialpolitisk Forum
Sosialpolitisk Forum er et møtested for organisasjoner, politikere, forskere, fagfolk, studenter og andre som er opptatt av sosialpolitikk i Norge.
 
Studentnettverk NTNU
I Trondheim. Med undergrupper, styre og påmelding.
 
Verdenserklæringen om Menneskerettighetene
Offisiell oversettelse fra FN. Med lenker til oversettelser til andre språk.
 

Registrer en side!


 
Forsiden | Kontakt oss | Siste 50 | POP 50 | Webmaster | | Legg til en side


© Copyright 2000 - 2008