ForsidenSamfunn og politikk> Historie

76 nettsider i denne kategorien, nye 0 , oppdaterte 0 .
   
Emner
Andre verdenskrig [2]
Ane og stamtavler [6]
Arkeologi [1]
Båt [2]
Data og Internet [1]
Historiske personer [3]
Innvandring [3]
Lokal historie [9]
Museer [125]
Organisasjoner [0]
Slektsforskning [61]
Tidsskrifter [1]
Utdanning [1]
Utvandring [1]
Vikingtiden [2]

 
Alf Ivar Tronsmo / Norrøn Litteratur
Utdrag fra sagaene, og diskusjon om troverdighet og personkarakteristikker.
 
Borre vikinglag
Gruppe i Vestfold som gjenskaper vikingtida. Aktivitetskalender, bilder, lenker, informasjon om mat og drikke.
 
Christianssand Artillerie Compagnie
Militærhistorisk forening i Kristiansand som gjenskaper en avdeling artillerister (med familie, markententeri og andre assosierte personer) fra den store nordiske krig i tidsperioden 1700-1720. Med bilder og oversikt over opptredener.
 
Christiansteen Artillerie Compagnie
Militærhistorisk forening i Trondheim som gjenskaper en avdeling artillerister fra 1718. Bilder og litt historie.
 
CISV Norge
Children´s International Summer Villages Norge er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.
 
Den norske historiske forening
For historikere og historiefaget. Med vedtekter, lokallag, stipendier og pressemeldinger.
 
Det brinner en Eld
Et utendørs historisk musikkspill fra 1718. Det handler om da Karl XIIs karolinerhær invaderte Trøndelag, og om tilbaketoget der tusenvis av svenske soldater frøs ihjel.
 
Det Holtaalske Skieløber Compagnie
Militærhistorisk forening som gjenskaper et skiløperkompani pluss lokale bondepiker fra andre halvdel av 1700-tallet. Bilder, historie (inkludert skihistorie) og litt om utstyr og bekledning.
 
Det norske utvandrersenteret
Med artikler og bilder. Tilbyr assistanse ved slektsforskning.
 
Det Søndenfieldske Frivillige Musqueteer Corps
Militærhistorisk forening i Oslo som gjenskaper et musketerkorps fra tiden rundt 1814. Bilder, oversikt over kommende opptredener, og fyldig historisk informasjon, inkludert kildemateriale som reglementer, memoarer og rapporter.
 
DIS-Salten slektshistorielag
Informasjon om foreningen og medlemsskap, etterlysninger og en komplett database over skifter i Salten og Ofoten.
 
Egersund i gamle dager
Gamle bilder med tilhørende korte tekster. Tema: Byen, fajansen, fiskerier og havnen.
 
Egne hjem
Informasjon om egne hjem-bevegelsen i Norge ved inngangen til det 20. århundret. Basert på en hovedoppgave i historie skrevet av Øystein Bergkvam.
 
Elverumske Skieløber Compagnie
Militærhistorisk forening i Elverum som gjenskaper et skiløperkompani fra Napoleonskrigene (begynnelsen av 1800-tallet). Med bilder, historie (inkludert fyldig krigshistorie) og beskrivelser av våpen og utstyr.
 
Ensliges landsforbund
Medlemsorganisasjon som arbeider for ensliges og aleneboendes interesser, økonomisk og sosialt. Nyheter, tips, fakta om å bo alene, samt møter, kontakt og boligbyggelag.
 
Europas historie
En omfangsrik samling artikler skrevet av Tor Førde.
 
Fana Historielag
Med føremålet å vera til hjelp og støtte for den som arbeider for å ta vare på fortida. Inneheld ein fyldig bibliografi.
 
Flammens orden (Ordo Ignis)
Forening i Trondheim som portretterer riddere og damer fra perioden 1030-1550. Bilder og fyldig historisk informasjon.
 
Foreningen Norden
En partipolitisk uavhengig forening for enkeltmedlemmer og organisasjoner. Foreningen arbeider for et øket nordisk samarbeid innen blant annet arbeidsmarked, næringsliv, utdannelse, kultur, massemedia, bistand og miljøvern.
 
Fra gammel verden til ny
En semesteroppgave om overfarten til Amerika i seilskutetiden. Av Trine Kamilla Bogenes.
 
Fredriksten Artillerie Compagnie av 1716
Militærhistorisk forening i Halden som gjenskaper et artillerikompani med markententeri. Bilder, program og liste over kommandoer.
 
Gaularspelet
Er utforma på bakgrunn av historiske hendingar i Dalsfjordområdet i vikingtida mellom år 865 og 874. Program, rolleliste, historie og bakgrunn.
 
Grenlandsaksjonen
En politisk uavhengig organisasjon med mål å hjelpe det rumenske folk. Med nyheter, givere og aktiviteter.
 
Gulating og Håkonarspelet
Informasjon om tinget og spelet. Program og kart.
 
Herøyspelet
Kaute karar og fagre møyer i sogespelet om vikingen Møre-Karl, Olav Haraldsson og Herøy-jenta Unn. Framføres kvar sumar av frivillige og meir kjende skodespelarar.
 
Hirrende idioters rabiate riksforening (HIRR)
Inneholder informasjon om foreningen, dens historie, medlemssider, lenkeside og en hirrende bildeside.
 
Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand
Informasjon om styre og komiteer, kontaktpersoner og bestilling av publikasjoner.
 
Historisk institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Med seminarer, prosjekter, studieinformasjon og nettstudier.
 
Historisk tidsskrift
Med artikler fra tidligere hefter, debattforum og oversikt over hovedoppgaver. (Enkelte av artiklene er på engelsk.)
 
Historiske sider om Oslo
Epistler om forskjellige sider av byens historie.
 
Hjørungavåg spelet
Historisk spel med bakgrunn i Slaget ved Hjørungavåg fra Snorres Kongesaga. Informasjon om årets og tidligare spel.
 
Hole historielag
Historisk informasjon om regionen og informasjon om laget.
 
Hunkholmens historie gjenn av karle henrik Eriksen
Munkholmens 1000 års historie, det starter med Nidarholm klosters historie, så Munkholmen historie som festning og statsfengsel.Fangen Griffenfeld og hans skjebne blir belyst
 
Juvente
Avholdsorganisasjon for ungdom.
 
Kanonjolla af 6.juli 1812
Forening som gjenskaper mannskapet på en (rekonstruert) kanonjolle. Bilder og historie. Sidene finnes både i engelsk og norsk versjon. (Merk at en del av informasjonen er bare tilgjengelig i den engelske utgaven.)
 
Kjeppar i hjula eller føde for nasjonen?
Artikkel om historiske spel frå Syn og segn 2/97.
 
Kong Fredrik IVs Tamburafdeling af 1704
Militærhistorisk forening i Fredrikstad for soldater og markententeri. Bilder, liste over opptredender og historie (inkludert musikkhistorie).
 
Kongshirden 1308
Forening i Oslo som gjenskaper hirden til Håkon V. Bilder, beskrivelse av klesdrakt, utstyr og våpen, fyldig historisk informasjon.
 
Landsforeningen for voldsofre
Informasjon om foreningen og fremgangsmåte for å søke voldsoffer erstatning.
 
Landslaget for lokalhistorie
Organisasjon for historielagsbegevelsen i Norge. Med medlemsforeninger, aktiviteter og informasjon om publikasjoner.
 
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Paraplyorganisasjon for 73 barne- og ungdomsorganisasjoner. Informasjon om LNU, aktiviteter, og om forskjellige støtteordninger.
 
LEGIO XV
Forening i Oslo som gjenskaper en romersk militærenhet fra ca år 50-100, for levende rollespill. (Begge kjønn kan delta som soldater.) Bilder, beskrivelse av utstyr, og eksersisreglement. Nettstedet er delvis på engelsk, delvis på norsk.
 
Loshavnsidene
Historien om kaperredet Loshavn i Vest-Agder, fra 1720 og framover.
 
Losnaspelet
Speles midt i juli på øya Losna i Solund og handlar om den mektige Losnaætta på 1300-tallet. Program, historie, roller, kart og nyhende.
 
Medium Aevum Nidrosiense
I Trondheim. Driver med praktisk utprøving og formidling av kunnskap om middelalderens liv og levned. Med aktiviteter, artikler og litteraturliste.
 
Mensa Norge
Forening for mennesker med høy IQ. Informasjon om organisasjonen, nyheter og tester.
 
Motstanden i Skodje 1940-45
Oversikt over motstandsbevegelsen i Skodje kommune utenfor Ålesund under 2. verdenskrig.
 
Mytologi.Net
Om gresk mytologi, greske guder, helter og historiske personer.
 
Nettverk Excellence Rena
Nettverk for sosial og faglig kontakt for tidligere og nåværende informasjonsstudenter ved Høgskolen i Hedmark.
 
Nordenfjeldske Grenader Comagnie
Militærhistorisk forening i Trondheim som gjenskaper et kompani fra tiden rundt 1808. Bilder, aktivitetsoversikt, fyldig historie.
 
Nordlands Avis
Historisk avis (1883-1978) republisert i digital form av Nasjonalbiblioteket.
 
Norges konger
Korte biografier fra Harald Hårfagre til Svein Alfivason.
 
Norsk hvalfangsts historie
Artikkel i Sydhav på nettet, skrevet av Terje Dahl som særoppgave på skolen i 1968.
 
Norsk lokalhistorisk institutt
Skal fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet, gi veiledning i arbeidet med bygdebøker og utgi hjelpelitteratur. Med bibliografi, pågående bygdebokarbeid, artikler og database over brev.
 
Norsk polarhistorie
Med bildeserier, lydklipp og litteratur.
 
Norsk Selskap for Skibbrudnes Redning
Informasjon om og fra redningsselskapet.
 
NS-barna
En presentasjon av nazibarna og informasjon om Foreningen av norske NS-barn.
 
Purpurordenen
Forening i Oslo som gjenskaper en ridderorden fra slutten av 1300-tallet. Driver også med levende rollespill. Bilder.
 
På sverdeggja
Historisk spel om kristninga av fire fylke. Vert framført på Dragseidet på Stad i Sogn og Fjordane.
 
R.M.S. Titanic
Informasjon om det som skjedde den tragiske aprilnatta i 1912. Passasjerlister og bildegalleri.
 
Riksantikvaren
Informasjon om kulturminnevern og -forvaltning, lovverk, nyheter, publikasjoner og registre.
 
Romanirådet (NRR)
Arbeider for å fremme samarbeidet mellom Romanifolket i Norden og Internasjonalt. Informasjon om og fra NRR. Slektsgranskning kan du få rådføring med.
 
Roswell saken
Kenneth Arnolds observasjon av "flygende tallerkener" den 24. juni 1947 markerte innledningen på den moderne UFO-æraen. Likevel er det andre, omtrent samtidige hendelser, som de siste 20 årene har utviklet seg til å bli vesentlig mer berømte og omdiskuter
 
Soroptimist International of Norway
En organisasjon som arbeider for menneskerettigheter og kvinners stilling. Med prosjekter, organisasjon, lokalgrupper og historikk.
 
SOS-barnebyer
Humanitær organisasjon med bistand til foreldreløse barn uten hjem og familie. Informasjon om fadderordningen, fadderbarn og barnebyen. SOS-barnebyer mottar også støtte fra sponsorer og andre givere.
 
Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP)
Med vedtekter, artikler og informasjon om konferanser.
 
Stiklestad nasjonale kultursenter
Stiklestad er mest kjent for Spelet om Heilag Olav som framføres hvert år i Norges eldste utendørsamfi, men byr også på et museum med informasjon og utstillinger om slaget i 1030, livet på 1800-tallet, naturhistorie, veibygging og 2. verdenskrig. Nettside
 
Strandaspelet
Stykket beskriver hendelser i Sør-Rogaland under Napoleonskrigene og oppføres i et steinbrudd i Sogndalstrand. Informasjon om spelet og medvirkende, program, billetter og adkomst.
 
Tordenskiolds Soldater
Militærhistorisk forening i Stavern som gjenskaper soldater og quinder ved begynnelsen av 1700-tallet. Bilder, vedtekter for foreningen, medlemsblad med en del historisk informasjon.
 
Tromsøysund bygdebok
Viruell bygdebok som utvikles ved hjelp av dugnadsarbeid.
 
UNESCO-kommisjonen
Informasjon om FN-organisasjonen for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon. Et kontaktpunkt med norske fagmiljøer, og rådgiver for regjeringen.
 
Unionsoppløsningen 1905-2005
Les mer om Lars Iversens opplevelser i det daglige mellom to land som er så like at de må skilles seg for å vite hvem som er hvem.
 
Uropatruljen
Et nettverk av kreative folk som tenker annerledes og uavhengig. Tanker, handling og medlemsoversikt.
 
Verdens labyrinter
Om steinlabyrinter i historie og myter.
 
Viken vikinglag
Gruppe i Oslo som gjenskaper vikingtida, med vekt på håndverk. Nyheter, program, bilder, vedtekter og pekere.
 
Årsaker til imperialismen
Utdraget er hentet fra Heinz Gollwitzer: Europe in the Age of Imperialism 1880–1914, London, Thames & Hudson 1969. Til norsk ved Gunnar Bureid.
 

Registrer en side!


 
Forsiden | Kontakt oss | Siste 50 | POP 50 | Webmaster | | Legg til en side


© Copyright 2000 - 2008