ForsidenNatur og teknologi> Matematikk

48 nettsider i denne kategorien, nye 0 , oppdaterte 0 .

 
12-åring klaget på mattetimene
Artikkel i Aftenposten om en 12-åring som sendte brev til Norsk matematikkråd om undervisningen i matematikk. Utdrag av brevet.
 
Apollon: Abel og Lie
Utdrag fra Arild Stubhaugs Lie-biografi Det var mine tankers djervhet. Kåseri av Arild Stubhaug om Abel og Lie.
 
Beregningsorientert matematikk
Informasjon om programmet for Beregningsorientert matematikk i anvendelser, Norges forskningsråd.(BeMatA)
 
Bladet Forskning: Et liv med matematikk
Intervju med amanuensis Arne B. Sletsjøe i anledning av Matematikkåret 2000 skrevet av Bård Amundsen.
 
En av de store matematikere
Artikkel om Niels Henrik Abel skrevet av Nils A. Baas i anledning av at det var 200 år siden Abel ble født.
 
Engelsk-norsk ordliste i matematikk
Omfattende ordliste som er laget av Klara Hveberg ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.
 
Høgskolen i Bodø: Matematikkseksjonen ved avdeling for lærerutdanning
Informasjon om studier, kurs og ansatte.
 
Høgskolen i Hedmark: Matematikkseksjonen ved avdeling for lærerutdanning
Informasjon om studier.
 
Høgskolen i Nord-Trøndelag: Matematikkseksjonen ved avdeling for lærerutdanning
Informasjon om studier.
 
Høgskolen i Sogn og Fjordane: Matematikkseksjonen ved avdeling for lærarutdanning
Informasjon om studier.
 
Ingeniørstudentene kan ikke elementær matte
Artikkel i Aftenposten om manglende matematikkunnskaper blant studentene ved ingeniørhøyskolene.
 
Innføring i vektorrekning
Prosjektoppgave ved Høgskulen i Volda.
 
KappAbel
Matematikkonkurranse for norske niendeklassinger. Konkurransen er kalt opp etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel.
 
Lamis
Landslaget for matematikk i skolen
 
Matematikk på død og liv
Matematikk er mer enn tall og tegn. Matematikk er mystikk, levende mennesker og dødelig drama. Intervju i Dagbladet med professor Audun Holme, UiB.
 
matematikk.net
Tilbyr privatundervisning samt leksehjelp via nett for elever i ungdomsskole og videregående skole. Nettstedet gjennomgår ungdomsskolens pensum i matte og dekker algebra, ligninger, funksjoner, potenser, prosent- og sansynlighetsregning, geometri og stati
 
matematikk.org
Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærarskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre. Nettstedet er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved universitetene i Norge, samt Høgskolen i Agder og i Oslo.
 
Matematikkens kulturhistorie
Internettbasert etterutdanningskurs for lærere, Høgskolen i Tromsø.
 
Matematikkforlaget
Produsent av eksamenshefter, hjelpebøker og lærebøker i matematikk for ungdomsskole og videregående skole.
 
Matematikklærerne ved Universitetet i Oslo
Kortfattede biografier fra starten i 1813 til ca 1960, samlet av Bent Birkeland.
 
Matematildes matteservice
Er du elev i norsk grunnskole og strever med matteleksa eller interessert i matematikk på grunnskolenivå kan du få hjelp her.
 
Matteeventyr
Eksempel på bruk av eventyrsjangeren i innlæringsfasen i matematikk for 2. klassinger. Prosjektoppgave ved Høgskulen i Volda.
 
Mattetesten
Test beregnet for ungdomsskoletrinnet og tar for seg emnene Likninger, Geometri og Regneartene. Prosjektoppgave ved Høgskulen i Volda.
 
Metodetips i matematikk
Tipsbank primært for lærere i grunnskolen. Tar for seg "Tall og algebra" og "Geometri".
 
Niels Henrik Abel - mennesket og matematikken
Artikkel skrevet av Steinar Thorvaldsen ved Høgskolen i Tromsø.
 
Niels Henrik Abel senter for matematikk og naturvitenskap
Ideell stiftelse i Gjerstad, Aust Agder, som skal tilby etter- og videreutdanning av lærere og forskere, forskning og publisering og Niels Henrik Abel museum.
 
Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse
Landsomfattende konkurranse i matematisk problemløsing for elever i den videregående skole.
 
Norsk lærerakademi (NLA) lærerhøgskolen: Matematikkseksjonen ved allmennlærerutdanningen
Fagtilbud og fagpersoner.
 
Norsk matematisk forening
Informasjon om medlemskap, styret, aktiviteter og historikk.
 
Norsk statistisk forening
Presentasjon av foreningen og dens aktiviteter. Huser medlemsbladet Tilfeldig gang.
 
SINTEF Anvendt Matematikk
Matematikk ved Stiftelsen for industriell og teknisk forskning.
 
SINTEF Anvendt Matematikk
Matematikk ved Stiftelsen for industriell og teknisk forskning.
 
Ski og matematikk 2003
Årlig seminar for matematikere fra alle disipliner. Program og praktisk informasjon.
 
Skolelaboratorium for matematikk, naturfag og teknologi
Bindeledd mellom skoleverk og universitet, høgskole og næringsliv. Virksomheten er rettet mot både grunnskole og videregående skole.
 
Sophus
Visualisert kalkulus, en- og flervariableteori.
 
Stein Arild Strømme
Professor i ren matematikk ved Universitetet i Bergen. Informasjon om forskning, studenter, bekymringer knyttet til matematikkens svake stilling og Maple-pakken Schubert.
 
Store framskritt i kort liv
Artikkel om Niels Henrik Abel skrevet av Håkon Fenstad.
 
Symmetri
Godt essay om symmetri som henvender seg til lærere i grunnskolen og andre interesserte.
 
Tangenten
Presentasjon av tidsskriftet om og for matematikkundervisning.
 
Universitetet i Bergen: Institutt for informatikk: Beregningsvitenskap
Informasjon om studier og forskning.
 
Universitetet i Oslo: Institutt for informatikk: Gruppe for beregningsorientert matematikk (BM)
Informasjon om studier og forskning.
 
Universitetet i Tromsø: Institutt for matematikk og statistikk
Informasjon om studier og forskning.
 
Universitetsbiblioteket i Bergen
Informasjon om matematiske bøker, tidsskrift og databaser ved biblioteket pluss lenkesamling.
 
Velger bort matte på lærerskolen
Artikkel i Aftenposten om hvordan lærerstudentene velger bort matematikk.
 
Vinterskoler i beregningsorientert matematikk
Prosjekt med formål å utvikle og avholde fire vinterskoler i moderne beregningsmetoder for partielle differensialligninger (2001-2004).
 
Vinterskoler i beregningsorientert matematikk
Prosjekt med formål å utvikle og avholde fire vinterskoler i moderne beregningsmetoder for partielle differensialligninger (2001-2004).
 
www.matte.no
Samling av nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning og informasjon om programmet DSL-Matte.
 
Åsvald Lima
Professor i matematikk ved Høgskolen i Agder. Matematikk relevante lenker, liste over norske matematikere, undervisning og forskning.
 

Registrer en side!


 
Forsiden | Kontakt oss | Siste 50 | POP 50 | Webmaster | | Legg til en side


© Copyright 2000 - 2008