ForsidenReligion og filosofi> Kristendom

96 nettsider i denne kategorien, nye 0 , oppdaterte 0 .
   
Emner
Adventister [7]
Baptister [8]
Bibelen [3]
Frikirken [6]
Jehovas Vitne [2]
Katolisme [13]
Kirkesamfund [0]
Lokale menigheter [0]
Metodisme [7]
Organisasjoner [7]
Pinsebevegelsen [12]
Siste dagers hellige [2]
Tidsskrifter [0]
Utdanning [3]
 

 
Kristendommen
Les om Jesus, kristendommen generelt, om helligdagene, om bibelen etc.
 
ABC for livskvalitet
Tidsskrift hvor alle er velkommen til å publisere sitt vitnesbyrd og sin historie.
 
Alpha Norge
Den offisielle norske Alpha-siden. Informasjon om kurset som utforsker den kristne tro i et åpent og avslappende miljø.
 
Alt av nåde!
Frittstående tidsskrift på luthersk grunn.
 
Andakt
Kort andakt med bilder og lenker.
 
Asker og Bærum Bibelsenter
en fullevangelisk menighet som ikke er tilknyttet noen organisasjon. Ledes av pastor Bernt Torgussen og et lederteam
 
Askim Menighet
Aktiviteter, strategiplan, menighetsråd og bilder.
 
Barnas Nettsider
Barnas Søndagsblads sider på Internettet. Inneholder vitser, fortellinger, oppgaver og tegneserier. Utgiver er Norsk Søndagsskoleforbund.
 
Betlehem Brekne
Betlehem Brekne er et bedehus som ligger på Borhaug, en liten bygd i Vest Agder. Hjemmesidene deres inneholder aktivitetskalender, debatt-forum m.m.
 
Betlehem Misjonsmenighet
Menighet på Økern i Oslo som tilhører Det Norske Misjonsforbund.
 
Bibelselskapet
Denne felleskirkelige organisasjonen oversetter, produserer, distribuerer og markedsfører Bibelen.
 
Borge prestegjeld
Menighetsråd, ansatte og bilder.
 
Borre menighet
Stab, aktiviteter og menighetsblad.
 
Bærum Frikirke
Informasjon om menigheten og dens aktiviteter.
 
De Frie Evangeliske Forsamlinger
DFEF driver kristen misjon i 17 land.
 
De Kristelige Guds Kirker
Informasjon om trossamfunnet og dets doktriner.
 
Den Norske Israelsmisjon
Driver kristen misjon overfor jøder. Med nyheter og prosjekter.
 
Den Norske Kirke (Statskirken)
Ofisiell hjemme side til statskirken. Masse informasjon om Den Norske Kirkes virksomheter.
 
Den Profetiske Røst
Et profetisk undervisningsblad som skriver om den profetiske tjenesten. Her finnes profetiske artikler, skrevet av profeter, visjoner, syner, profetier og om endetiden.
 
Det Norske Misjonsforbund
DNM har 120 menigheter som driver evangelisk og sosialt arbeid i Europa, Sør-Amerika, Afrika og Asia.
 
Egede Instituttet
Et økumenisk organ for forskning og informasjon om misjon og tilgrensende fagområder. Med informasjon om instituttet og dets arbeidsfelter, inkludert nyreligiøsitet.
 
Eit uventa come-back for Gud?
Aftenposten kronikk av Andreas Skartveit hvor han viser til at antallet nyhetsartikler som nevner Gud har økt kraftig det siste tiåret.
 
En Rose fra Jesus
Sommeren 1990 ble jeg rammet av kreft. Jeg var langt fra noen troende, men så fikk jeg et sterkt møte med Gud, og siden da har jeg lagt mitt liv i hans hender
 
Enebakk prestegjeld
Består av Enebakk og Mari kirke. Informasjon prestegjeldet og gudstjenester.
 
Er Kristus alt komen tilbake?
Om kristendom og Rudolf Steiner sin teori om Kristus sin tilbakekomst.
 
Familiekirken
Nystartet G12-menighet som holder sine samlinger i Øksnevad videregående skole i Sandnes. De tilbyr også bibelskole.
 
Forløsning
Blad med kritisk blikk på Smiths Venners teologi. Utgis av tidligere medlemmer av trosamfunnet, som hevder å ha vendt tilbake til tradisjonell evangelisk tro.
 
Frelsesarmeen
Frelsesarmeen, godt kjent for sine uniformer og sosiale arbeid, har pene nettsider med mye informasjon, bl.a. smakebiter fra bladet «Krigsropet».
 
Frelsesarmeen i Lillehammer
Presentasjon av menigheten, aktiviteter og det sosiale arbeidet.
 
Frelsesarmeen i Sarpsborg
Presentasjon av menigheten, med aktiviteter for hele familien, og mulighet for å be om forbønn.
 
Frikirken
Den Evangelisk Lutherske Frikirke, eller Frikirken som den kalles til daglig, er et landsdekkende kirkesamfunn med 81 menigheter.
 
Frikirken i Grimstad
Med nyheter, aktiviteter, misjon og informasjon for barn og unge.
 
Frøyland / Orstad kyrkelyd
Oversikt over gudstjenester.
 
Førde kyrkjelege fellesråd
Informasjon om kyrkja i Førde, Holsen og Haukedalen. Nyheiter, kyrkjelydhuset og lenker.
 
Gand Menighet
Gudstjenester, aktiviteter, ungdomsklubb, nyheter, bibelvers og bilder.
 
Gospel jr
Kristent nettmagasin for ungdom.
 
GospelSearch.no
Norges ledende kristne nettportal og har eksistert siden 1999. Nyheter, lenkekatalog, e-vangelisering og diskusjonsforum.
 
Gulset Menighet
Aktiviteter, menighetsråd og bilder.
 
Halden Frikirkes hjemmeside
Om menigheten, informasjon fra pastoren, menighetsblad og møteliste.
 
Haslum menighet
Med kontaktinformasjon.
 
Haugianeren
Månedsblad for Det Haugianske Vennesamfunn. Haugebevegelsen har sin trosretning etter Hans Nielsen Hauge's (1771-1824) virke i Norge.
 
Heddal stavkirke
Informasjon om kirkens historie, både fakta og sagn, omvisninger og turitinformasjon, samt bruk av kirken som kirkerom.
 
Hoeggen menighet
I Trondheim. Aktiviteter, barnehage, misjon og menighetsblad.
 
Hola Menighet
Hola er ett av to prestegjeld i Nome Kommune i Telemark.
 
Holla Menighet
Informasjon om av de to menighetene i Holla prestegjeld i Nome i Telemark.
 
Ibra
Ibra Radio driver verdensvid mediemisjon. De har nå TV- og radiosendinger på 60 språk til 108 land. Kassettmisjon, menighetsplanting og oppfølging er også viktige satsningsområder.
 
IKO - Institutt for Kristen Oppseding
IKO er et pedagogisk institutt innen Den norske kirke som arbeider for kristen oppdragelse og undervisning i hjem, kirke, barnehage og skole. Instituttet gir faglig veiledning, holder kurs og utvikler materiell. Instituttet gir høringsuttalelser og deltar
 
Impulsweb.no
Informasjon om konferansen Impuls for ungdom og ungdomsledere og IMI-kirkens tenåringsarbeid Puls.
 
Jan Pedersen
Personlig vitnesbyrd, bøker og andakter.
 
Jesus Online
Kristen nettavis og portal med forbønn, undervisning, rådgivning, humor og chat. Har som mål å være et ikke-religiøst nettsted, om personen Jesus Kristus.
 
Kirken i Bergen
Nettportal for menigheter i Bergen kommune i Den norske kirke. Aktiviteter, menighetsprofil, historikk, kirker og kapell, og medarbeidere.
 
Kirken i Oslo
Nettportal for menigheter i Oslo kommune i Den norske kirke. Aktiviteter, menighetsprofil, historikk, kirker og kapell, og medarbeidere.
 
Kirken i Stavanger
Nettportal for menigheter i Stavanger kommune i Den norske kirke. Aktiviteter, menighetsprofil, historikk, kirker og kapell, og medarbeidere.
 
Kirkens Nødhjelp
Organisasjonen arbeider for å redde liv, skape grunnlag for menneskeverdige livsvilkår og bidra til å avdekke og bekjempe undertrykkelse. Dette skjer gjennom forpliktende samarbeid med kirker og andre organisasjoner både i den fattige og den rike del av v
 
Konfirmasjon i Fjell kyrkjelyd
Konfirmasjon i Fjell kyrkjelyd Konfirmantåret 2003 Konfirmantane vel...konfirmantlinjene finn du her. Konfirmantåret startar i januar og konfirmasjonen vert i september.
 
Korsvei
Informasjon om en organisasjon som utad er arrangør av en serie uortodokse sommerfestivaler og lokale forumsamlinger.
 
Kristi Menighet
Søker å finne ut hvordan den opprinnelige menigheten var og gjenopprette den, med Bibelen som eneste veileder. Med andakter, aktiviteter og informasjon om kurs.
 
KristNet - en norsk metaressurs over kristne nettsider
KristNet - en norsk metaressurs over kristne nettsider
 
Kråkerøy menighet
Aktiviteter, kort historikk og bilder.
 
Kvinesdal Prestegjeld
Informasjon om kirkene, de ansatte, ungdomsarbeid, arrangementer og menighetsblad.
 
Lars Levi Laestadius og naturen
Artikkel som diskuterer om Læstadius opptatt av naturen som sådan og om han har gitt uttrykk for et bestemt natursyn.
 
Lavik prestegjeld
Informasjon om prestejjeldet, dei tilsette og gudstenesteplanen.
 
Lundehaugen menighet
Lundehaugen menighet er en ny, og litt annerledes menighet innenfor Den norske kirke. Vi har gudstjenester annenhver søndag kl 10:30 og 19:00 i Ganddal bydelshus.
 
Murater
Religiøs sekt i sydøst Russland som betraktet Jesus som den største og eneste profeten. Historie og informasjon skrevet av Werner Andersen.
 
Nettkirken
Nettkirken er Sjømannsmisjonens kirke på Internett. Her kan du utveksle meninger, snakke om liv og tro, be eller lese et gudsord. På Nettkirken finner du også informasjon om Sjømannsmisjonens tjenester og hjemmesider for alle våre kirker, stasjoner og tje
 
Norges KFUK-KFUM
Med informasjon om aktiviteter for barn og ungdom, inkludert idrett, Ten Sing, folkehøyskoler og kurs.
 
Norges kristelige student- og skoleungdomslag
Bevegelse som ønsker å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder.
 
Norges Kristelige Studentforbund - Forbundet
NKS - en radikal, økumenisk, kristen studentforening.
 
Norges Samemisjon
En uavhengig organisasjon med samme bekjennelsesgrunn som den norske kirke og driver indremisjonsarbeid blant alle samer i Norge og på Kola-halvøya. Nyhetsbrev og informasjon om arbeidsfelter og støtteområder.
 
Norsk Kristelig Studieråd
Et studieforbund som voksenopplæring, utbetaler statsstøtte og utvikler studiemateriell. Med informasjon om aktiviteter og tilbud.
 
Notodden Kirkelige Fellesråd
Med kontaktinformasjon.
 
Notodden kirkelige fellesråd
Fellesside for Notodden menighet og Heddal prestegjeld. Informasjon om sokne- og menighetsrådene, samt kirkegårdene.
 
Nytt liv
Tre luthersk rosenianske sider samlet under ett. Nettstedet omfatter Det Gamle Evangelium og Prekestolen (på norsk og på engelsk) med prekener over kirkeårets tekster.
 
Oppmuntringer
Oppmuntringer, tanker om tro, skjermsparere og bakgrunnsbilder med kristne motiver
 
Oslo Kristne Senter
Norges største frimenighet
 
Perleporten.no
Portal med nyheter, platetips, chat, diskusjon, gratis e-post og oversikt over menigheter og arrangement i Norge. Tilbyr webløsning for menigheter og kristne organisasjoner.
 
Predikanten.net
Prekener i Windows Media Player-format.
 
Rolvsøy menighet
Informasjon om gudstjenester, dåp, konfirmasjon, vielse, korvirksomhet og aktiviteter.
 
Røyken kirkelige fellesråd
For menighetene Røyken, Slemmestad, Nærsnes og Åros. Aktiviteter, kirkelige handlinger og menighetsråd.
 
Salemung
Jevnlige oppdaterte ungdoms sider med kristne nyheter og løpende oppdatering på hva som skjer i ungdomsarbeidet. Spill og stor lenkesamling.
 
Sauherad kyrkjeleg fellesråd
Informasjon om og fra fellesrådet, aktuelt og aktivitetsoversikt.
 
Sentermenigheten
Frittstående menighetsalternativ i Asker. Informasjon om menighetens aktiviteter, trosgrunnlag og bygninger.
 
Skjema for utmeldelse av Den norske Kirke (Statskirken)
Skjemaet er utarbeidet av Den Kybernetiske Kirke
 
Songe Frikirke
Informasjon om klubber, foreninger og aktiviteter i menigheten.
 
Steigen kirkelige fellesråd
For Nordfold, Leiranger og Steigen menighet. Kontaktinformasjon.
 
Stranda prestegjeld
Om aktivitetar, kyrkjelege handlingar, sokneråd, stab og kyrkjene Stranda og Liabygda.
 
Strindheim menighet
Nyheter, aktiviteter, gudstjenester, menighetsrådet og kontaktinformasjon.
 
Søk etter ord i Bibelen
Søking gjennom hele Bibelen etter ord og uttrykk. Flere Bibelversjoner, både norske og fremmedspråklige.
 
Ungdom i Oppdrag
Norsk avdeling av Youth With A Mission (YWAM), en tverrkirkelig verdensomspennende misjonsbevegelse.
 
Veien til Emmaus
Informasjon om Emmausvandring i Norge og dens historikk.
 
Vennenes Samfunn Kvekerne
Informasjon om kvekersamfunnet i Norge, om kvekertro og tidsskrift.
 
Vida Nova - Wiggo Abrahamsen og gatabarna i Brasil
I Brasil bor millioner av barn på gata. De ruser seg på dop og lim. Og de blir skutt ned av landets myndigheter. Wiggo Abrahamsen så dette, for mange år siden. Han dro nedover og startet arbeidet blant gatebarna i Sao Palo. I dag er han gift med Elenice,
 
Vietnett
Et nettverk av støttespillere for Misjonsalliansens medarbeidere og arbeid i Vietnam.
 
Vineyard-menigheter i Norge
Lenker til norske menigheter og informasjon om arrangementer.
 
voss.kyrkjer.net - Den Norske Kyrkja i Voss
Kva som skjer, gudstenester, kalender, kateketen og ungomsdiakoni.
 
Ås prestegjeld
For kirkene Ås, Kroer, Nordby og Ås arbeidskirke. Gudstjenester, historikk og bilder.
 

Registrer en side!


 
Forsiden | Kontakt oss | Siste 50 | POP 50 | Webmaster | | Legg til en side


© Copyright 2000 - 2008