ForsidenReferanse og oppslag> Bibliotek

65 nettsider i denne kategorien, nye 0 , oppdaterte 0 .
   
Emner
Folkebibliotek [91]
Fylkesbibliotek [19]
Høgskolebibliotek [23]
Nasjonalbibliotek [4]
Oversikter [2]
Skolebibliotek [17]
Tidsskrifter [1]
Universitetsbibliotek [33]
 

 
ABM - utvikling
Statens senter for utvikling og samordning av arkiv, bibliotek og museer. Et strategisk utviklingsorgan som skal arbeide med felles utviklings- og samarbeidstiltak og med sektorspesifikke utfordringer for de tre sektorene.
 
ABM-utvikling
Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
 
Adressebog for Trondhjem
Digitalisert utgave av Adressebog for Trondhjem, i PDF-utgave. Digitalisert og publisert av Trondheim folkebibliotek 2002, med tillatelse fra rettighetshaver.
 
Agder Innvandrersamling
Et samarbeidsprosjekt om om oppbygging og organisering av fremmedspråklige litteraturdepoter og fremmedspråklig litteratur i Agderfylkene.
 
Barnas Polarbibliotek
En elektronisk møteplass for barn i Nord-Norge og hele Barentsregionen på tvers av kulturgrenser og språkforskjeller.
 
Bazar - nettjenester for språklige minoriteter
Nettjeneste på 5 språk med informasjon for flyktninger og innvandrere om norsk samfunnsliv og kultur.
 
Bibliotek for Marin teknikk
Biblioteket har særlig ansvar for litteratur innen fagområder som marin hydrodynamikk, marine konstruksjoner, marint maskineri og marin prosjektering
 
Bibliotekarforbundet
Det største fagforbundet for bibliotekarer i Norge. Forbundet ble stiftet i juni 1993, og er medlem i YS
 
Biblioteket til Direktoratet for brann- og eltryggleik
Samlinga dekkjer fagområda brannfag og el-fag, men har også materiale innan fagområde som ADR/RID, eksplosivar, farlege stoff, petrokjemi, prosessindustri,produkt-tryggleik og tilsyn.
 
Biblioteket til Direktoratet for brann- og eltryggleik
Samlinga dekkjer fagområda brannfag og el-fag, men har også materiale innan fagområde som ADR/RID, eksplosivar, farlege stoff, petrokjemi, prosessindustri,produkt-tryggleik og tilsyn.
 
Biblioteket Valgrinda
Har samlinger innen fagområdene hydrologi og vassdrag, produksjons- og kvalitetsteknikk, sikkerhet og pålitelighet, sosiologi og samfunnsfag.
 
Biblioteket ved Institutt for offentlig rett
Søk i bokbasen. Praktisk informasjon om åpningstider og adresse.
 
Biblioteket ved Institutt for privatrett
Informasjon om åpningstider og adresse. Samling med elektroniske ressurser.
 
Biblioteket ved Kunstakademiet
Informasjon om låneregler og åpningstider.
 
Biblioteket ved Musikkonservatoriet
Informasjon om samlingene og åpningstider. Lenkesamling med musikkrelaterte internettressurser.
 
Biblioteket ved Senter for Europarett
Biblioteket er et informasjonssenter knyttet til Nordisk Institutt for Sjørett. Det har dokumenter og publikasjoner utgitt av EU, og mottar og oppbevarer EU-dokumenter.
 
Biblioteknett
Et felles nettsted for alle norske bibliotek, og gir inngang til alle norske bibliotek og deres ressurser og tjenester.
 
Biblioteksentralen
Tilbyr produkter og tjenester til norske bibliotek, som bøker, video, publikasjoner og bibliotekmateriell.
 
Bibliotekvakten
Chat med en bibliotekar. Svarer på spørsmål og hjelper deg med faktaopplysninger, lenketips eller informasjon om hvor svaret kan finnes.
 
BIBSYS
Biblioteksystemet for bibliotekene på alle universitetene, Nasjonalbiblioteket og en rekke høgskoler og fagbibliotek i Norge.
 
BIBSYS emneportal
En generell nettportal med studenter og ansatte i universitets- og høgskolesektoren som målgruppe.
 
Brodd - konsulenttjenester arkiv, bibliotek, web
Privat stiftelse som tilbyr kurs og konsulenttjenester innen bibliotek, arkiv, kultur, web, edelse og organisasjon.
 
Den norske katalogkomité
Nasjonalt organ med ansvar for tolkning og revisjon av katalogregler til bruk i norske bibliotek.
 
Det flerspråklige bibliotek
Biblioteket, som er underlagt Deichmanske bibliotek har bøker på 37 språk og medarbeidere fra 25 land. Dette er ikke et vanlig utlånsbibliotek, men en fjernlånssentral for landets fylkes- og folkebibliotek.
 
Det norske institutt i Roma - Biblioteket
Boksamlingen dekker temaer som sen-antikk og tidlig middelalder, men er i tillegg utvidet til en generell dekning av alle epoker innen klassisk arkeologi og italiensk kunsthistorie til renessanse.
 
Detektor
En generell emneportal med kvalitetssikrede og katalogiserte lenker, utviklet og driftet av Deichmanske bibliotek.
 
Etnografisk bibliotek
Samling av faglige internettressurser av interesse for antropologer. Opplysninger om åpningstider og adresse.
 
Europabiblioteket
Et informasjonstilbud for opplysninger om EU, EØS og Europaspørsmål.
 
Fakultetsbiblioteket Arkitektur/Bygg/Matematikk
Biblioteket betjener Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst. Informasjon om tjenester, åpningstider og adresser.
 
Flyktningerådets bibliotek
Flyktning- og migrasjonslitteratur. Bibliotekets samling består av bøker, rapporter, tidsskriftartikler og videoer.
 
FN-sambandet - Bibliotek
Dokumentasjonssenter om FN og internasjonale spørsmål.
 
Forskerforbundets fagbibliotekarforening
FBF er en fagforening for bibliotekarer som jobber innen høyere utdanning og forskning.
 
Forskerforbundets fagbibliotekarforening FBF
Fagpolitisk forening i Forskerforbundet og arbeider for å ivareta interessene til Forskerforbundets medlemmer med arbeidsplass i bibliotek eller tilsvarende.
 
Goethe Institut, Oslo - Informasjonsavdeling/Bibliotek
Emneområdene i boksamlingen omfatter tysk samtidslitteratur og språk, kultur, samfunnsfag, geografi og tysk historie i det 20. århundre.
 
Gunnerusbiblioteket
Gunnerusbiblioteket er fakultetsbibliotek for Vitenskapsmuseet, med faglig hovedvekt på arkeologi, botanikk og zoologi.
 
IFE- Institutt for engergiteknikk - biblioteket
Bibliotek innen energi- og nukleærteknologi.
 
Institutt for samfunnsforskning - biblioteket
Biblioteket er en fellesfunksjon for Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
 
Journalistikk-, bibliotek- og informasjonsfag, HiO
Informasjon om studietilbudet, etterutdanning, bibliotekforskning med mer.
 
Læringssenteret
Et nasjonalt kompetansesenter for hele utdanningssektoren med oppgaver og ansvar innen utvikling, vurdering og informasjon.
 
Medisinsk bibliotek og informasjonssenter
Tilbud fra biblioteket til studenter og ansatte. Oversikt over medisinske ressurser på internett.
 
Museumsbibliotekargruppen
Er et faglig forum for bibliotekarer i norske museumsbibliotek.
 
Musikkbiblioteket
Stavanger bibliotek sitt eget musikkbibliotek.. Søk etter CD, noter, video, DVD og musikkbøker. Henvend deg til biblioteket og finn musikkinformasjon.
 
NettGymnasets lenkesamling
Oversiktelig samling for videregående- og grunnskole. Kategorisert, men også søkbar. Inkluderer et velorganisert hurtigsøk mot hele Internett.
 
Nobelinstituttets bibliotek
Spesialbibliotek innen områdene politisk historie, folkerett, fredssak og internasjonal økonomi.
 
NOLUG: Norsk Online Brukergruppe
Interessegruppe for brukere av online informasjonsbaser.
 
Norges Hjemmefrontmuseums arkiv- og dokumentasjonsavdeling
Dokumentasjonsmateriale om 2. verdenskrig og den tyske okkupasjonen av Norge.
 
NORPER; Norsk periodikafortegnelse
Referanser til tidsskrifter, årbøker, institusjonsserier, årsberetninger (med ISSN) og aviser utgitt i Norge, i trykt og elektronisk form.
 
Norsk bibliotekforening
Foreningen har som formål å fremme utviklingen av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet.
 
Norsk DIANE Senter
Nasjonalt informasjonssenter for brukere av elektroniske informasjonsbaser.
 
Norsk fagbibliotekforening
Ble stiftet i 1948 og er Norges største forening for fag- og forskningsbibliotek.
 
Norsk komité for klassifikasjon og indeksering
Et rådgivende organ for Nasjonalbiblioteket og bibliotekene i spørsmål knyttet til katalogisering, klassifikasjon og indeksering.
 
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Bibliotek for synshemmede og lesehemmede. Har lydbøker, blindeskriftbøker og noen elektroniske bøker. Interfolierte og taktile bøker for barn. Egen studieavdeling som produserer bøker for studenter på universitets- og høgskolenivå.
 
Realfagbiblioteket
Samlinger innen fagområder som kjemi, biologi og fysikk.
 
Riksantikvarens bibliotek
Bibliotek for kulturminnevern.
 
SafariSøk -bildebasert søkemulighet for barn
En tjeneste fra Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Ikonbasert søking i biblioteket katalog.
 
SAMBA - Samarbeidsgruppen for barne- og ungdomsbibliotekararbeid i Akershus
Bibliotekfaglig nettverk for bibliotekansatte og lærere med ansvar for skolebibliotek i Akershus.
 
SAMBOK: Norsk samkatalog for bøker
Referanser til bøker, småtrykk, monografier i serier, hovedoppgaver, lydbøker, videogram, punktskriftbøker og elektroniske dokumenter som eies av ca. 350 norske fagbibliotek.
 
SAMPER; Norsk samkatalog for periodika
Referanser til tidsskrifter, årbøker, serier, utenlandske aviser som eies av ca. 350 norske fagbibliotek, folkebibliotek og fylkesbibliotek. Norske aviser er ikke inkludert.
 
Serieteket -tegneseriebibliotek
En tjeneste fra Deichmanske bibliotek. Har norske og utenlandske tegneserier og faglitteratur om emnet tegneserier.
 
Spør biblioteket
Referansetjeneste over internett. Hjelp til å finne svaret på rene faktaspørsmål, henvisning til kilder eller til å finne ressurser på Internett.
 
Statens forurensningstilsyn (SFT) - Bibliotek
Samlingen har bøker, tidsskrifter, aviser, rapporter, utredninger og videokassetter innen SFTs fagområder.
 
Stavanger Museum - Biblioteket
Forskningsbibl. med litt. innen museets fagområder: naturhist.,zoologi,lokalhist., kulturhist.,sjøfartshist.,hermetikkind., industri- og sosialhist.
 
Teknisk Hovedbibliotek
Teknisk hovedbibliotek er nasjonalt ansvarsbibliotek for teknologi. I tillegg har THB ansvar for fagområdene maskinfag, elektrofag, geologi, databehandling, petroleumsteknologi, industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.
 
Utlendingsdirektoratet - Biblioteket
Biblioteket har samlinger innen områder som migrasjon, menneskerettigheter, asyl- og innvandringspolitikk.
 
Utlendingsdirektoratet - Biblioteket
Biblioteket har samlinger innen områder som migrasjon, menneskerettigheter, asyl- og innvandringspolitikk.
 

Registrer en side!


 
Forsiden | Kontakt oss | Siste 50 | POP 50 | Webmaster | | Legg til en side


© Copyright 2000 - 2008