ForsidenNatur og teknologi> Fysikk

45 nettsider i denne kategorien, nye 0 , oppdaterte 0 .
   
Emner
Astronomi [1]
Atomfysikk [2]

 
Bølgepakker i kvantemekanikken
Data-simuleringer av kvantemekaniske eksperimenter, og forklaring til eksperimentene.
 
Cappelen fysikk
Nettsted laget i forbindelse med læreverket "Rom, stoff, tid" som brukes i den videregående skole.
 
Delta
Linjeforeningen for cand.scient-studiene i matematikk, statistikk og fysikk ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet.
 
Elektrisitet
En kort innføring i elektrisitetslære.
 
Elektromagnetisme
Kompendier laget til grunnkurset i elektromagnetisme ved Universitetet i Oslo.
 
Elektrosvak fysikk ved LEP (del 1)
Artikkelen gir en innføring i standardmodellens elektrosvake sektor.
 
Erik Paulsens fysikkside
Informasjon om hva fysikk er og noen oversatte artikler om tidsreising, ormehull, dobbeltspalte-eksperimentet og teorien for alt.
 
Fysikk i den polare atmosfæren og nordlyset
Lærebok i atmosfærefysikk. Skrevet av Asgeir Brekke (Nordlysobservatoriet, Universitetet i Tromsø)
 
Fysikk i videregående skole
En kort innføring til en rekke områder innen fysikk.
 
Fysikkforeninga i Tromsø
Fysikkforening ved Universitetet i Tromsø. Fysikkforeninga arrangerer blant annet poulærforedrag og fysikerfester.
 
Fysikkforeningen Tiplers disipler
Foreningens mål er å bedre det sosiale miljøet ved Fysisk institutt ved Universitetet i Bergen, samt å glatte over det formelle skillet mellom ansatte og studenter.
 
Fysikklæreren
Medlemsblad for Norsk fysikklærerforening.
 
fysikknett.no
Nettstedet er skrevet av fysikere ved norske universitet og omhandler fysikk, særlig moderne forskning innen fysikk. Noen utvalgte tema er sansene, superledning, fra Big Bang til mennesket, liv og bevissthet, partikkeleventyret og kvantefysikk.
 
Fysikksimuleringer
Samling av linker til fysikksimuleringer. Hovedsaklig Java.
 
Fysvev
Samling av øvingsoppgaver fra mange felter innen fysikk, samt fysikksimuleringer.
 
Hva er gravitasjon?
Artikkel skrevet av Fred Martin Kaaby.
 
Hva er lyn og torden?
Artikkel skrevet av Fred Martin Kaaby.
 
Hva er lys?
Artikkel skrevet av Fred Martin Kaaby.
 
Hva er vitsen med partikkelfysikk?
Artikkel som diskuterer hvorvidt forskning innen partikkelfysikk er nyttig. Av Bjarne Stugu (Universitetet i Bergen).
 
Kristian Olaf Bernhard Birkeland
Biografi om den norske fysikeren Kristian Birkeland (1867-1917).
 
Kvantemekanikk
Kompendium skrevet av Svein Hoff (Høgskolen i Bergen).
 
Luminositetsbestemmelse i DELPHI-eksperimentet ved LEP-akseleratoren
Artikkelen beskriver det som var hovedaktiviteten til de norske partikkelfysikerne ved DELPHI-eksperimentet ved den store elektron-positron kollisjonsmaskinen LEP de første fem årene maskinen var i drift, nemlig luminositetsbestemmelsen.
 
Lærebok i fysikk
Skrevet for VKII Romteknologi.
 
Materie og krefter i kvantefeltteorien - et forsøk på filosofisk belysning
Diplomoppgave skrevet av Jonivar Skullerud.
 
Nabla
Linjeforening for studenter ved sivilingeniørlinjen for fysikk og matematikk ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet.
 
Naturens innerste hemmeligheter
Populærvitenskaplig artikkel om partikkelfysikk. Artikkelen er hentet fra Apollon nr. 3/1997.
 
Nordlys
Informasjon om nordlyset, fakta og overtro, nordlysmålinger, nordlyslandet og brukerens hjørne.
 
Nordlyset
Temahefte om nordlys. Skrevet av Alv Egeland, Ellen K. Henriksen og Thormod Henriksen (Universitetet i Oslo).
 
Norsk forening for medisinsk fysikk
Interesseorganisasjon for personer som arbeider med medisinsk fysikk. Medisinsk fysikk inbefatter blant annet strålebehandling, røntgendiagnostikk, og laserteknologi.
 
Norsk fysikklærerforening
Foreningen har som mål å fremme faglig og pedagogisk utvikling innen norsk fysikkundervisning.
 
Norsk Fysikkråd
Norsk Fysikkråd, NFYR, er et nasjonalt fagråd under Det Norske Universitetsråd
 
Norsk fysisk selskap
Interesseorganisasjon med formål å fremme forskning, opplysning og samarbeid på fysikkens områder. Selskapet har tilhold på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.
 
Norske fysikkstudenters forening
NoFFo er en sammenslutning av fysikkstudentenes foreninger og deres valgte representanter. Den er en nasjonal komite under IAPS (International Association of Physics Students).
 
Ozon og drivhuseffekten
Side om ozon og drivhuseffekt, og miljøspørsmål knyttet til dette.
 
Partikkel-eventyret
Populærvitenskaplig innføring i partikkelfysikk.
 
Partikkelfysikk
Kompendium skrevet av Svein Hoff (Høgskolen i Bergen).
 
På veg mot sola
Artikkel om solobservatoriet SOHO. Artikkelen er hentet fra Apollon nr. 2/1995
 
Relativitetsteorien
Kompendium skrevet av Svein Hoff (Høgskolen i Bergen).
 
Satellittbasert miljøovervåkning
Lærebok skrevet av Jøran Moen (Universitetsstudiene på Svalbard) og Bjørn Landmark (Nansensenteret i Bergen).
 
Spikermatte
Prosjektoppgave hvor man sammenligner trykket i forskjellige situasjoner med trykket man opplever når man ligger på en spikermatte.
 
Stråling og helse
Lærebok om stråling, helse og radioaktivitet. Skrevet av Thormod Henriksen (Universitetet i Oslo).
 
Sverdrup og polarforskningen
Biografi om Harald Ulrik Sverdrup (1888-1957).
 
Universitetet i Oslo: Institutt for teoretisk astrofysikk
Informasjon om instituttet, ansatte og studenter, undervisning og forskning.
 
Universitetet i universet
Artikkel om utforskingen av det nære verdensrom. Artikkelen er hentet fra Apollon nr. 2/1995.
 
Vår strålende verden
Temahefte om radioaktivitet, røntgenstråling og helse. Skrevet av Ellen K. Henriksen og Thormod Henriksen (Universitetet i Oslo).
 

Registrer en side!


 
Forsiden | Kontakt oss | Siste 50 | POP 50 | Webmaster | | Legg til en side


© Copyright 2000 - 2008