Forsiden> Natur og teknologi

56 nettsider i denne kategorien, nye 0 , oppdaterte 0 .
   
Emner
Astronomi [30]
Avfallshåntering [0]
Biologi [16]
Elektro [4]
Emballasje [1]
Energi [13]
Fisk og havbruk [0]
Fysikk [45]
Geofag [5]
Gummivarer [0]
Hagebruk [0]
Havbruk og fiske [1]
Kjemi [4]
Kjemi [7]
Laboratorier [0]
Land- og skogbruk [17]
Matematikk [48]
Metallindustri [1]
Natur og miljøvern [4]
Offshoretjenester [1]
Plastindustri [1]
Skogbruk [2]
Teknikk [28]
Utdanning [1]

 
Norsk natur- og miljøkommunikasjon AS NAMIKO
Lenker til naturfaglige nettsteder, nyheter, fagmiljøer m.m
 
Alexanders psykologiside
Fortrinnsvis for studenter på grunnfag 110 og 120. Med oppgaver, artikler og nedlastbare programmer.
 
Apollon
Nettutgaven av forskningsmagasinet fra Universitetet i Oslo. Tema, artikler, leder, boknytt, aktuelt og portrett.
 
arch-y3k
Diskusjonsforum med fokus på vitenskap, teknologi og samfunn. Med arkiv og liste over medlemmer.
 
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Komiteer for medisin, naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora. Med medlemmer, mandat, publikasjoner, uttalelser, arrangementer og lenker.
 
Digitalarkivet
Inneholder folketellingene fra 1801, 1865, 1900 og andre kilder. Samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, ved Statsarkivet i Bergen, og Historisk institutt, Universitetet i Bergen.
 
EL og IT Forbundet
Landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.
 
Er fjellvannet godt nok?
En undersøkelse av den mikrobiologiske drikkevannskvaliteten på serveringssteder i fjellet. Fordypningsoppgave ved Norges veterinærhøgskole skrevet av Cecilie Guttormsen og Karl Erik Birkeland.
 
Forbundet Unge Forskere
Organisasjon for ungdom med utspring i konkurransen Unge Forskere. Forbundet arrangerer konkurransen og Space Camp, BioMed Camp og Cyber camp.
 
Forskerbasen
Kompetansedatabase med fyldig informasjon om kvinnelige forskere og kvinne- og kjønnsforskere i Norge.
 
Forskning.no
Et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. Nettstedet fokuserer på målgruppen unge voksne.
 
Forskningsdagene
En landsomfattende årlig festival, som holdes i slutten av september, der man får møte forskerne og forskningen på en ny måte. Arrangementsoversikt og informasjon om festivalen.
 
Gemini
Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. Fulltekstartikler, søk i arkiv og lenkesamling.
 
Illustrert Vitenskap
Illustrert Vitenskap er et internasjonalt populærvitenskapelig tidsskrift som eies av Bonnier Media AB. Tidsskriftet kommer ut i syv land.
 
Illustrert vitenskap
Nordisk tidsskrift innen vitenskap, natur og teknikk. Utdrag fra siste nummer, nettbutikk, bestilling av abonnement og salg av tidligere nummer.
 
Institutt for gruppeanalyse
Informasjon om gruppeanalyse, utdanning og kurs, styret og diplomerte analytikere.
 
ISO 3166 på norsk
ISO 3166 (landskoder) oversatt til norsk, bokmål and nynorsk.
 
Keirsey Temperament Sorter
En test som forsøker å måle temperamentet ditt.
 
LenaAdams.com: Miljøproblemer
Om forskjellige typer miljøproblemer med hovedvekt på forurensning i matvarer. Skrevet av Lena Adams.
 
Litteraturvitenskapelig fellesskap
Sted for folk som studerer allmenn litteraturvitenskap eller har stor interesse for faget. Diskusjoner, eksamensbesvarelser og lenker.
 
Martin Ystenes: Sprøytvarsleren
Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media. Nye artikler legges til fortløpende.
 
Nasjonal forskningsinformasjon (NFI)
Database med informasjon om vitenskap og forskning i Norge. Omfatter referanser til forskningsprosjekter og litteratur, personer og institusjoner innen fagfelt som humaniora og samfunnsvitenskap, matematikk, naturvitenskap, teknologi, medisin og landbruks
 
Naturnett
Startside for natur og dyrintresserte i Skandinavia
 
Nettverk for forskning om menn
Nyheter, plattform, publikasjoner, pekere.
 
NITO
Norges største ingeniørorganisasjon. NITO organiserer i hovedsak ingeniører og teknologer med treårig høgskoleutdanning.
 
Norges Byggstandardiseringsråd (NBR)
Norsk fagorgan for standardisering innen bygg og anlegg, inklusive faste marine konstruksjoner. Informasjon om fagområder, kurs og forskjellig materiell fra rådet.
 
Norges forskningsråd
Nettstedet til forskningsrådet. Nyheter, utlysninger, fagaktiviteter og informasjon om forskningsrådet.
 
Norges forskningsråd: Naturvitenskap og teknolog
Informasjonssider for fagområdet naturvitenskap og teknologi. Her finner du planer, utlysninger og liste over forskningsprogrammer.
 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU): Program for industriell økologi
Tverrfaglig program for kunnskapsutvikling innen industriell økologi. Informasjon om undervisning, forskning og artikler.
 
Norsk biokjemisk selskap (NBS)
elskapet representerer norsk biokjemi utad og ivaretar forbindelsen med internasjonale organisasjoner. Informasjon om medlemsskap og underavdelingene i Bergen, Oslo, Tromsø, Trøndelag og Ås.
 
Norsk demografisk forening
Informasjon om demografi og demografiske universitetsstudier, konferanser, arrangementer og prosjekter.
 
Norsk institutt for by- og regionforskning
NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta.
 
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensninger i Norge. NILU forsker, utreder og overvåker luftkvalitet i Norge og har også stor internasjonal aktivitet.
 
Norsk språkråd
Informasjon om språkrådet, råd om norsk språk og norske navn, ordlister og skriveregler.
 
Norsk utenrikspolitisk institutt
Uavhengig kompetansesenter for forskning og informasjon innenfor internasjonale politiske og økonomiske spørsmål.
 
NTNU: Senter for kvinneforskning
Med seminarer, kurs, forskning og publikasjoner.
 
Nynorsk.no
Nettstad ått av Norsk målungdom og skal vera en samlingsstad for nynorsk på verdensveven. Informasjon om mållaga, nyhende og informasjon om nynorske dataprogram.
 
PalVenn
En forening med sterk tilknytning til Paleontologisk museum i Oslo. Foreningen har som funksjon å skape et paleontologisk miljø med amatører og profesjonelle for å støtte Paleontologisk museum, både økonomisk og faglig.
 
Registreringssentral for historiske data
RHD er en nasjonal institusjon som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format. RHD dataregistrerer de originale folketellingene og kirkebøkene som finnes i arkivverket.
 
Ringreven - forsøksringane i Nordmøre og Romsdal
Felles nettstad for forsøksringane i Nordmøre og Romsdal. Fagstoff, forsøk, rådgivning, arrangement innanføre jord- og plantekultur.
 
Sametingets språkavdeling
Rådgivende organ for offentlige organ i spørsmål om samisk språk i Norge, samt har ansvaret for å bevare, utvikle og styrke det samiske språk.
 
Science
Populærvitenskapelig nettsted som tar for seg generelle vitenskapsnyheter, forskning, oppfinnelser, sprø nyheter, og spørsmål og svar.
 
Senter for næringsøkonomi og økonomisk politikk
For studier som fokuserer på enkeltbedrifters beslutninger, næringsstruktur i spesifikke markeder, regionalpolitiske problemstillinger samt den overordnede politikkutformingen for nasjonale myndigheter. Med informasjon om prosjekter, ansatte og liste over
 
Sjøormer i Norge
Beskrivelser av sjøormobservasjoner fra 1400-tallet og fram til vår tid, både i innsjøer og til havs.
 
SPOR
Populærvitenskapelig tidsskrift som utgis ved NTNU, Vitenskapsmuseet, institutt for arkeologi og kulturhistorie. Her presenteres nyheter fra Midt-Norges fortid .
 
Statens strålevern
Landets fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet.
 
Statistisk språkbehandling
Forskerutdanningskurs 30. september til 4. oktober 2002 ved Universitetet i Bergen. Program, foredragsholdere og påmelding.
 
Sub Aqua Tech
a som driver med inspeksjon under vann med ROV (fjernstyrt miniubåt) av typen VideoRay. Miljøundersøkelser, konsulenttenester, strømmålinger m.m. primært for oppdrettsnæringen. Har en . Sub Aqua Tech er salgsrepresentant for VideoRay i Norge.
 
Tekstlaboratoriet
Et tilbud til språkforskere, stipendiater og hovedfagsstudenter, først og fremst ved det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
 
Universitetet i Bergen: Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Med nyheter, konferanser og fag.
 
Universitetet i Oslo: Asianettverket
Nettverk for Asia-studier er et nasjonalt nettverk til fremme av studier og forskning om Asia i Norge.
 
Universitetet i Oslo: Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Med fag, seminarer og forskning.
 
Vestlandsforsking
Eit regionalt oppdragsbasert forskingsinstitutt med kontor i Sogndal. Instituttet er inndelt i miljøgruppa, it-gruppa og Samfunnsforskingsgruppa.
 
Viten.com
Nettmagasin som ønsker å synliggjøre forskningsresultater, og belyse tverrfaglige/flerfaglige aspekter.
 
VITENSENTERET!
Populærvitenskapelig og teknologisk opplevelsessenter!
 
Å betale: Penger som kommunikasjon
Hovedoppgave i medievitenskap, skrevet av Bent Sigmund Olsen.
 

Registrer en side!


 
Forsiden | Kontakt oss | Siste 50 | POP 50 | Webmaster | | Legg til en side


© Copyright 2000 - 2008