ForsidenArbeid og utdanning> Utdanning

110 nettsider i denne kategorien, nye 0 , oppdaterte 0 .
   
Emner
Barnehager [5]
Fag [12]
Fagutdanning [2]
Fjernundervisning [7]
Folkehøgskoler [29]
Forskning [0]
Grunnskoler [107]
Høyere utdanning [0]
Kunstskoler [0]
Kurs og videreutdanning [8]
Lederutvikling [1]
Opplæringskontorer [5]
Skolefritidsordninger [2]
Språkskoler [5]
Studenter [28]
Utdanning i Forsvaret [0]
Utdanningsportaler [1]
Utenlandsstudier [0]
Videregående skoler [57]
Videregående utdanning [11]
 

 
Norgesuniversitetet
Forskningsparken,   9037  Tromsø
Tlf:  77 64 40 00 Faks:  77 64 59 60 E-post
Norgesuniversitetet er det viktigste nettstedet for etter- og videreutdanning på høgre nivå i Norge. Her finner du kun utdanningstilbud fra godkjente universitet og høgskoler eller kursleverandører som gir kurs fra disse.
 
Mentorum studier og kurs
Mentorum tilbyr studier og kurs via Internett, og utvikling av nettbasert læring. Bruker MentorumVLE.
 
Studentum - Finn din utdanning
Studentum hjelper deg som vil studere med å finne informasjon om hvilke utdannelser som finnes. På Studentum finnes det informasjon om høgskoler, universitet, fagskoler, folkehøgskoler, studier i utlandet, språkreiser, voksenopplæring, nettstudier og fjer
 
Undervisningsavdelingen i Askøy kommune
Informasjon om avdelingen og hjemmesider for skolene på Askøy.
 
ActiLingua Academy
Sentralt plassert i hjertet av Wien, og tilbyr helårskurs i tysk på alle nivåer. Kursoversikt, påmelding og informasjon om pris, innkvartering og aktiviteter.
 
Aksjonsgruppa for Ungdommens kultursenter (AFUK)
Gruppe med mål å få etablert et kultursenter for ungdom i Rana kommune.
 
Aspect
Tilbyr utdanning i utlandet på språkkurs, high school og college. Generell informasjon, brosjyrer, kontaktinformasjon og nyheter.
 
Bevisst yrkesvalg
Bevisst yrkesvalg gir deg informasjon om yrkes- og utdanningsmuligheter i Gjøvik-Toten-Land regionen.
 
Biologisk Fagutvalg ved Universitetet i Oslo
Hjemmesiden er laget av og for biologistudenter ved Universitetet i Oslo og er en ressurs for alle med interesse for biologi.
 
Blikkboks
En interaktiv familieside med Eli Rygg som redaktør. MP3 filer med barnesanger, eventyr, rim og regler og dikt. I tillegg tilbys underholdning, brevvenner og møteplass, Spør Eli, konkurranse og ellers nyttig informasjon.
 
Bodø naturskole
Har leirskole og miljølære som arbeidsområde, samt har ansvaret for databasen og nettportalen nordlandsnatur.no Tilbyr uteskole overfor grunnskoleelever og barnehager.
 
BUP-Skoleavdelingen
Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk.
 
CEN - Culture, Education and News
CEN gir deg ferske og autentiske tyske nyheter tilrettelagt pedagogisk for optimalt læringsutbytte. I tillegg får du lyttetrening, oversettelse, grammatikk og interaktive tester.
 
Christiania Education Institute of information design
Privat undervisningsinstitutt i Oslo. Tilbyr nettbasert undervisning, bedriftsinterne kurs og arrangerer fagseminarer på området informasjonsdesign.
 
COOL Jobb & Karriére
Artikler og råd for deg som arbeidstaker eller jobbsøkende.
 
Dagskole 1
Sosialpedagogisk tiltaks-skole som er rettet mot 9. og 10.trinnet.
 
Dagskole 2
Inneholder informasjon om skolen.
 
Den norske Eurytmihøyskole
Informasjon om utdanningen og opptaket til studiet.
 
Den norske filmskolen

 
Det Norske Arkitektakademis
På våre hjemmesider vil du finne oppdatert informasjon om våre kurs og seminarer, annen nyttig informasjon og interessante linker. Sidene blir regelmessig oppdatert, og vi foreslår at du legger dem under dine "favoritter".
 
don Quijote
Privatorganisasjon i Europa som tilbyr spanskkurs i Spania og i Latin-Amerika. Informasjon om kurs, losjering og gratis tjenester.
 
Dømmesmoen kurssenter
Kurssenter tilhørende Høgskolen i Agder. Kan arrangere små og store kurs og konferanser.
 
Elektrobransjens utviklingssenter, ELBUS
Hjelp til elektrobransjen i form av kurs, veiledning i kompetanseutvikling samt tilbud om grunnutdanning og videre- og etterutdanning
 
elemadrid
Spansk språkskole i Madrid, Spania tilbyr spanskkurs, Aktualitetskurs ´Spania idag´, Fritidskurs og tematiske weekend-ekskursjoner for voksne.
 
Elevombudet i Nordland
Ressurs for tillitsvalgte elever, elevråd og andre i videregående skole. Informerer blant annet om valg av lærebøker, hvilke rettigheter du har som elev og hvordan du kan gjøre skolen bedre.
 
EUs program for ungdomsutveksling og mobilitet
UNG i Europa er EUs nye program for ungdomsutveksling og mobilitet.
 
Fiolen
Foreldredrevet barnehage i Tromsø.
 
Folkeuniversitetet Hordaland
Organisere alle Folkeuniversitetets utdanningstilbud på høgskole - og universitetsnivå Hordaland. Informasjon om avdelinger og kurstilbud.
 
Forbundet Steinerskolene i Norge
Informasjon om forbundet, læreplanen, ledige stillinger, utdanning og oversikt over Steinerskoler på nettet.
 
Foreningen Norske Båtskoler
FNBS er en landsomfattende forening av båtskoler.
 
Friundervisningen i Bergen
Bergensavdelingen av Hordaland folkeuniversitet. Søkbar kurskatalog, kontaktinformasjon og åpningstider. Mer informasjon kan bestilles, eller man kan melde seg på på nettet.
 
Friundervisningen i Bergen
Kurs innen almennfag, språk, datafag, web og internett, økonomi, yrkesfag, , helse & sosial, psykologi, sosiologi, fritidskurs.
 
Gamlevenner.com
Registrer skolene du har gått på slik at du kan finne gamle klassekamerater og venner.
 
Goethe-Institut Oslo
Tysk kultur- og informasjonssenter. Norks avdeling av en non-profit organisasjon med oppgave å fremme det tyske språk og å støtte internasjonalt kultursamarbeid.
 
Grunnskolene i Tromsø
Tromsø kommunes sider om grunnskolene i kommunen. Oversikt over alle grunnskoler, skolerute og elevtall.
 
Grunnskoler i Lenvik
Oversikt over skolene, nøkkeltall, kontaktinformasjon og eventuelle nettsted.
 
HALOS
HALOS har spesiell kompetanse innen: Helse,Arbeidsliv, Livsstil, Oppvekst, Samfunn
 
Handelsinstituttet
Privat skole i Bergen. Tilbyr utdanning på full- og deltid innen sekretær, reiseliv, økonomi, administrasjon, markedsføring, språk og IT.
 
Hjeltnes Gartnarskule
Einaste gartnarskulen på Vestlandet
 
Ideer til russekorttekster

 
IEC International Education Centre
IEC representerer mange universiteter og utdanningsinst. over hele verden!
 
Insteg Norge: Kursguiden
Strukturert oversikt over etter- og videreutdanningsmarkedet i Norge.
 
Instituto Español
Spansk språksenter med skoler i Barcelona, Malaga, Granada og Oslo. Kursoversikt, prisinformasjon og nettkurs.
 
Institutt for fysikk
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
 
Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen
Institutt for informatikk holder til i Høyteknologisenteret i Bergen. Instituttet har som mål å drive undervisning og forskning på høyt internasjonalt nivå.
 
Institutt for Kjemi
Høgskolen i Sør-Trøndelag
 
Institutt for produktdesign - NTNU
Institutt for produktdesign utdanner produktdesignere som samtidig er siviliingeniører
 
Institutt for Psykoterapi
Presentasjon av utdanningstilbudet ved Institutt for Psykoterapi m.m
 
Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø

 
Journalistutdanningen i Volda
Informasjon om journalistutdanningen ved Høgskulen i Volda
 
Kunnskapsnettet!
Kunnskapsnettets portal er inne i en fase der vi tester ut funksjonalitet for en begrenset gruppe brukere.
 
Lilleby oppvekstsenter
Inneholder informasjon, samt lenker.
 
Luftige ambisjoner
Drømmer du om å utdanne deg til trafikkflyger? Her finner du en guide med svar på de vanligste spørsmålene angående valg av skole, finansiering og lignende.
 
Mattespill
Her kan du prøve dine ferdigheter i forskjellige matematiske disipliner
 
MI-Bergen
Realiser yrkesdrømmen! MI er kjent for sine praktiske og yrkesrettede studier
 
Mogul Academy
Tilbyr kurs innen moderne systemutvikling og mellomvareteknologi. Kursene er utviklet av BEA Systems (BEA WebLogic), Rational Software, The Middleware Company og ITCoursware.
 
Musikk- og kulturskoler i Norge
Adresser og telefonnumre til alle norske musikk- og kulturskoler. Presentasjonssider og elevpåmelding.
 
Musikk- og kulturskoler i Norge
Kulturskolene tilbyr undervisning for barn innenfor musikk, dans, teater og kunst. Katalog som inneholder lenker til de fleste kulturskoler i Norge med egne vevsider.
 
Nansenskolen - Norsk humanistisk akademi
Nansenskolen samler mennesker med ulike politiske, religiøse og kulturelle interesser. Skolen holder til på Lillehammer.
 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Eit statleg uavhengig organ som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem, institusjonar og studietilbod, har til føremål å kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske høgre utdanningsinstitusjonar.
 
Nedre Glomma kurs- og kompetansesenter
Driver med opplæring for Arbeidsmarkedsetaten og næringslivet. Informasjon om kurs innen områdene mekaniske fag, byggfag, EDB og språkopplæring for minoritetsspråklige.
 
Nes Trebåtskole
Trebåtbyggerfaget
 
Nettavisen: Klassekamerater
Registrer skolene du har gått på slik at du kan finne klassekamerater og gamle venner.
 
Nettpedagogen
En portal for virksomheten til 4 pedagoger som tilbyr en rekke kurs relalatert til pedagogisk bruk av IKT, og bruk av IKT i skoler og organisasjoner generelt.
 
Norsk Nettskole
Båtførerkurset på nettet i Norge. Her kan du tillegne deg de grunnleggende kunnskaper som er nødvendig for å trygt kunne være "skipper på egen skute".
 
NRK: Kunnskapskanalen
Et åpent samarbeidsnettverk for formidling av forskning og undervisning i ulike medier, organisert av universitets-, høgskole-, forsknings- og kulturinstitusjoner.
 
Nyborg oppvekstsenter
Informasjon om skolen, samt egen side for foreldre.
 
Næringsakademiet
Privat undervisningsinstitusjon som tilbyr undervisning på ulike nivåer innen IT-fag, markedsføring, reiseliv, økonomi, kontorfag og helsefag.
 
Opplæring og utdanning i Norge
Informasjon om barnehager, grunnskoler, videregående opplæring, tekniske fagskoler, høgskoler og universiteter fra PEDLEX Norsk skoleinformasjon.
 
Opplæringskontoret for bygghåndverksfagene i Buskerud
Representerer bedrifter og lærlinger i fagene rørlegger, maler, murer, kobberslager blikkenslager og byggtapetserer. Informasjon om fagene, ledige læreplasser og mer.
 
OPUS Bodø
Informasjon om opplærings- og utviklingssenter i Bodø og andre steder i Nordland.
 
OPUS Gjøvik/Toten
Opplærings- og utviklingssenter for Totenområdet. Informasjon om studiesenter, kurs og deltagende skoler.
 
OSLO MARKEDSHØYSKOLE
Bli.no er en portal hvor du finner NKS sine høyskoler samlet.
 
Oslo sanitetsforenings hjelpepleierskole
Informasjon om skolen og studieløpet.
 
Pedagogisk Senter Midt-Troms
Senteret eies av kommunene Berg, Tranøy, Torsken, Lenvik og Sørreisa. PS har som oppgave å drive regional kompetanseutvikling i grunnskole, barnehage og skolefritidsordning.
 
Pinocchio Musikk og Drama
En institusjon ledet av Eldbjørg Wedaa som har som mål å utvikle barns kreativitet gjennom arbeid med musikk og drama supplert med terapi.
 
Program for kulturstudier
Norges forskningsråds administrative enhet for kulturstudier, lokalisert ved HF-fakultetet, UiB.
 
Promemoria
Promemoria er et totaltilbud for arbeidssøkere. Vi jobber for å hjelpe mennesker inn i stillinger de selv ønsker. Særpreg og personlig tyngde er viktige elementer ved vår idé. Vi opererer som arbeidssøkers aktive kanal.
 
Reaktorskolen
Reaktorskolen er en privat skole innen IKT i Bergen. Informasjon om skolen og hvilke kurs de tilbyr.
 
Realfagskolen
Ble stiftet våren 2002 av bl.a. Statoil, SINTEF, ABB, Telenor og Det norske veritas, og har som formål å utvikle og tilby kvalitetskurs innenfor realfag som styrker den studieforberedende kompetansen.
 
RIT-Skoleavdelingen
Inneholder informasjon om skolen, som er tilknyttet RIT.
 
Rus og psykiatri (ROP)
Arrangerer kurs innen fagfeltene rus og psykiatri. Nettstøtte, kursoverikt og samlinger.
 
Seksjon for Kunsthistorie, Universitetet i Bergen

 
Seksjon for matematikk og statistikk
Norges Handelshøyskole.
 
SFF - Steinerskolenes foreldreforbund
Felles nettsted for foreldreforeningene ved de forskjellige Steinerskolene i Norge. Informasjon om arbeidsutvalg, vedtekter, møteplan og nyheter.
 
Skien ressurssenter
Et samarbeid mellom Brekkeby og Skien videregående skole. Kursoversikt og kontaktskjema.
 
Skolehjelperen - Forsiden
Hjelp og informasjon om skole og skolefag, med diskusjonsforum og skolekatalog.
 
Skolene i Karmøy
Oversikt over skoler og barnehager, skolerelatert informasjon og lokale lenker.
 
Skolenettet
Portal for grunnskole og videregående opplæring. Alle tenkelig fag og emner er dekket. Informasjon for foresatte, ansatte i skolene og elever. Personlig konto for elever med e-post og "skolesekk".
 
Skoler og barnehager.
Oversikt over skoler og barnehager i Tønsberg kommune.
 
Skoletjenester i Harstad kommune
Oversikt over kommunens skoletjenester.
 
Skoletorget
Filosofisk nettsted for grunnskolen med lærestoff i de seks basisfagene norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag.
 
Skoletreff.no
Registrer deg og finn gamle skolekamerater. Dekker alt fra barneskoler til universitet.
 
Soleggen leirskole
Soleggen er steinerskolenes egen leirskole. Informasjon om leirskolen, aktiviteter og priser.
 
Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea
Informasjon om studietilbud, internatet, ansatte og prosjekter.
 
Statens lånekasse for utdanning
Her kan du lese om stipend og lån til utdanning både i Norge og utlandet, og om tilbakebetaling av studielån
 
Statens utdanningskontor i Hordaland
Bindeledd mellom departementet og den offentlige utdanningssektoren i kommuner og fylkeskommunen. Utdanningskontoret skal også ivareta oppgaver overfor private skoler, studieorganisasjoner og folkehøgskoler.
 
Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)
Består av 15 statlig eide kompetansesentre og 25 andre spesialpedagogiske enheter. Disse yter spesialpedagogisk veiledning og støtte til kommuner og fylkeskommuner. Informasjon om enheter og vanskeområder.
 
Stavset Oppvekstsenter
Inneholder informasjon og lenker.
 
Steinerskolen på Rotvoll - barne og ungdomstrinnet
Informasjon om skolen, fagene og om Steinerskolen generelt.
 
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Et uavhengig og frittstående fond, opprettet for å spre opplysning om psykiatri.
 
Stord kulturskole
Informasjon om tilbud, påmelding, nyheter.
 
Studiesenteret Finnsnes
Senter for desentralisert høgskoleutdanning i Midt- Troms. Kontaktinformasjon.
 
Studietips!
På denne siden vil du finne endel studietips. Under Studietips vil du finne noen tips om hvordan du kan ta i bruk IT og internett i skolearbeid. Men du vil også finne noen vanlige tips.
 
Utdanning i Bergen
Informasjon om å være student i Bergen, samt virtuelle smakebiter fra utdanningsinstitusjonene og det sosiale studentlivet.
 
Utdanning.net
Informasjon om studier og skoler, samt generelle studierelaterte nyheter og diskusjoner.
 
Utdanning.no
Portal for utdanning i Norge. Informasjon om utdanningsmuligheter, nettressurser til bruk i læring og undervisning, praktisk utdanningsinformasjon og informasjon om utdanningssektoren. Utdanningsportalen eies av Utdannings- og forskningsdepartementet og e
 
Vannkraftlaboratoriet ved NTNU
Laboratoriet driver undervisning og forskning og tar også eksterne oppdrag innen vannkraft og oljehydraulikk.
 
Vikåsen Oppvekstsenter
Inneholder informasjon om skolen og barnehagen.
 
YoU - Yrke og Utdanning
Informasjon om alle mulige yrker, oversikt over utdanningstilbud og lærlingplasser, utdanningsveien til yrkene og hvor i landet du kan få utdanningen gjennomført.
 

Registrer en side!


 
Forsiden | Kontakt oss | Siste 50 | POP 50 | Webmaster | | Legg til en side


© Copyright 2000 - 2008